به I.E.I خوش آمدید

صنایع دریایی

صنایع دریایی

ایران با دارا بودن مرز آبی طولانی در شمال و جنوب کشور  و منابع غنی نفت و گاز در این محدوه، از جمله کشورهایی است که نمی نوان به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی تفاوت باشد، چرا که این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی در ارتباط تنگاتنگ قرار گرفته است. 

در این میان بخش عمده ای از فعالیت های بازرسی فنی مربوط به دریاست که در این بخش ، سکوهای دریایی و تجهیزات مرتبط و نیز کالاهای مبادله ای از طریق دریا و... مورد بازرسی قرار می گیرند.

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) با داشتن دفاتر رسمی در اروپا و آسیا و آمریکای شمالی و شبکه گسترده بازرسان در اقصی نقاط دنیا، خدمات بازرسی و مهندسی در این زمینه را در کشورهای صنعتی معتبر و مطرح جهان گسترش داده است و افتخار همکاری با مجرب ترین تیم های کارشناسی و مهندسی و نیزصدور گواهینامه های متعدد به نمایندگی از مراکز معتبر جهانی را دارد.

این شرکت در دو زمینه ی بازرسی فنی و HSE در بخش فراساحل در حال ارائه خدمات ذیل می باشد:

خدمات بخش بازرسی فنی در بخش فراساحل:

 1. کارشناسی و بازرسی سکوهای نفتی و گازی مطابق با قوانین و استانداردهای معتبر فراساحل
 2. بازرسی و ارزیابی شناورهای دریایی در تمامی بنادر معتبر کشور
 3. بازرسی و کارشناسی کالا از مبادی دریا در تمامی بنادر خارجی و داخلی
 4. بازرسی دکل های حفاری در دریا و خشکی
 5. ارائه خدمات بازرسی خوردگی و NDT توسط مجرب ترین کارشناسان و با آخرین تجهیزات روز دنیا

خدمات HSE در بخش فراساحل :

 1. خدمات مدیریت فرآیند(PSM)
 2. استقرار نرم افزار جامع شبیه ساز حوادث دریایی
 3. استقرار سیستم های مدیریت HSE
 4. انجام ارزیابی ریسک حریق FRA در مجتمع های دریایی،شناورها و سکوهای نفتی
 5. شناسایی مخاطرات و مطالعات ارزیابی کیفی و کمی(ERP)
 6. بازرسی فنی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی انواع شناورها،سکوهای نفتی و بنادر