به I.E.I خوش آمدید

مدیریت

مدیریت

احسان خاتمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
khatami [at] iei-co.com

   

محمدتقی جوینده

نائب رئیس هیئت مدیره
jouyandeh [at] iei-co.com

     

محسن علیزاده صحرائی

قائم مقام مدیر عامل
alizadeh [at] iei-co.com

          

محمدمهدی جمالی

سرپرست خدمات فنی
jamali [at] iei-co.com

       

عبدالرضا مصطفی منتقمی

مدیر مالی
Financial [at] iei-co.com

   

-----

مدیر حسابرسی داخلی
----

     

احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات
asri [at] iei-co.com

  

ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی
shahroodi [at] iei-co.com

    

مهناز اسدی

سرپرست قراردادها و بازاریابی
assadi [at] iei-co.com

   

حسین غازیان

مدیر شعبه ترکیه
turkey [at] iei-co.com

   

مهدی دارایی

مدیر شعبه چین
china [at] iei-co.com

       

آبتین مهرآیین فرد

مدیر شعبه ژاپن
japan [at] iei-co.com

      

رسول شاه نعمت الهی

مدیر شعبه آلمان
germany [at] iei-co.com

           

محمدعلی عطاری فرد

مدیر شعبه دبی
dubai [at] iei-co.com