به I.E.I خوش آمدید

موقعیت ها

دفتر مرکزی :

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

خیابان ولیعصر - بلوار اسفندیار- پلاک ۵۴ تهران - ایران

شماره تماس

(+98-21) 88778892

فکس :

(+98-21) 88772300