به I.E.I خوش آمدید

حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی

حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی

هر ساله مقادیر قابل توجهی از محصولات نفت و گاز توسط خطوط لوله جابجا می شوند.در این راستا کشور ایران دارای بزرگ ترین شبکه انتقال به وسیله خطوط لوله در خاورمیانه می باشد. توسعه و گسترش روز افزون خطوط لوله انتقال و شبکه های توزیع گاز طبیعی در سطح کشور و همچنین خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز و انفجار ناشی از خوردگی خطوط لوله، کنترل بیشتر و دقیق تر اجرا و نگهداری خطوط انتقال وتوزیع را ضروری می نماید.

در این میان جهت جلوگیری از نابودی تجهیزات و خطوط انتقال نفت و گاز از روش حفاظت کاتدی می توان بهره گرفت، که در واقع باعث جلوگیری یا کاهش خوردگی فلز با اعمال یک جریان الکتریکی مستقیم خارجی یا اتصال آن به یک فلز از بین رونده تر می­شود تا فلز مورد نظر به صورت کاتد درآید.

صرف­ هزینه­های اولیه جهت پوشش دادن تجهیزات و نصب سیستم حفاظت کاتدی نه تنها از خطرات جانبی در آینده جلوگیری می­کند بلکه هزینه­های مربوط به تعویض قطعات، تعمیرات و جبران خسارت و زیان­های وارده را کاهش داده و هزینه­های لازم جهت نصب چنین سیستم­هایی را از نظر اقتصادی توجیه­پذیرتر می­سازد.

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI)، با بهره گیری از کارآمدترین نیروی انسانی متخصص در این زمینه توانسته است در پروژه های عظیمی از پالایشگاه ها و پتروشیمی های مطرح ایران حضور چشمگیرانه داشته باشد.

حفاظت کاتدی در پروژه های این شرکت شامل بخش های : طراحی نقشه های مهندسی ، خرید اقلام و اجرا می باشد.

مزایای حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی :

  1. افزایش طول عمر تجهیزات و شبکه های توزیع
  2. کاهش خسارات و هزینه های ناشی از خوردگی
  3. کاهش ضایعات زیست محیطی ناشی از غیرقابل استفاده شدن تجهیزات