به I.E.I خوش آمدید

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

*رعایت اخلاق و رفتار مناسب و درخور کلاس جهانی در ارتباط با همکاران و مشتریان
*ارائه خدمات مطلوب (با کیفیت و سرعت مناسب) به عنوان عضوی از یک سازمان متعالی
*توجه خاص به مقوله مشتری محوری در جهت اعتلای خشنودی مشتریان
*رازداری اطلاعات بدست آمده در جریان فعالیت‎های بازرسی و حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی مشتریان و ذینفعان
*توجه ویژه به آموختن و یادگیری مستمر به عنوان عضوی از یک سازمان یادگیرنده و کمک به توسعه و انتقال مهارت‎ها و آموزش احراز شده به سایر پرسنل
*حضور به موقع در جلسات و دوره‎های آموزشی مربوطه
*مشارکت در انجام کارهای تیمی و همکاری مداوم با تیم و گروه‎های کاری مربوطه
*انجام صحیح کارهای محوله طبق شرح وظایف سازمانی (کارایی) و سایر امور تعیین شده توسط مسئولین مربوطه
*حفظ و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات تحت اختیار گذاشته‎ شده از سوی شرکت
*حضور به موقع و مرتب و حفظ نظم و انضباط عمومی و رعایت اصول 5S در محیط کار

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | منشور اخلاقی

چگونه می توانیم کمک کنیم ؟

برای اطلاع از اینکه خدمات ما چگونه می تواند به شما کمک کند و یا برای دریافت مشاوره و قیمت ، با ما در ارتباط باشید.