منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

  • حضور به موقع ، مبنا ﻗﺮاردادن اصول اﺧﻼقی ، ﺣﻔﻆ شئوﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ ، آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮي ، تلاش در جهت ایجاد صمیمیت و اعتماد در محیط کار
  • تکریم ذینفعان ،دقت و سرعت ، سهولت و کیفیت ، عدالت و انصاف در انجام وظایف محوله سازمانی در نهایت ادب و نزاکت
  • رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی و پرهیز از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار
  • ارتقا دانش وتوانایی خود به عنوان عضوی از یک سازمان یادگیرنده جهت انجام هر چه بهتر مسئولیت ها و وظایف در قبال ذینفعان
  • ترجیح منافع سازمانی بر منافع فردی
  • جلب رضایت ذینفعان
  • پایبندی به شفافیت ، رعایت قانون و مواجهه عادلانه با ذینفعان
  • پرهيز از هر گونه مصادیق فساد اداري از قبيل توصیه به نا حق و پذیرش هديه غير متعارف
  • حفظ اسرار ، اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مادی و معنوی شرکت و ذینفعان در جریان فعالیت های بازرسی

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | منشور اخلاقی

چگونه می توانیم کمک کنیم ؟

برای اطلاع از اینکه خدمات ما چگونه می تواند به شما کمک کند و یا برای دریافت مشاوره و قیمت ، با ما در ارتباط باشید.