به I.E.I خوش آمدید

چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چشـم انداز

برترین شرکت ارایه کننده خدمات بازرسی فنی و اولین انتخاب مشتریان


مأمــوریت

ما در ارائه خدمات با کیفیت و متمایز بازرسی در بازارهای داخلی و فرامرزی با به کارگیری سرمایه انسانی دانشگر، فناوری هوشمند نوین و اصول بهبود مستمر، به حفاظت از دارایی مشتریان متعهد بوده و در مسیر ایجاد جامعه ای ایمن تر و سبزتر برای ذینفعان ارزش آفرینی می کنیم.

 

ارزش‎ها

مشتری: تلاش هوشمندانه جهت افزایش درک خود از مشتریان تا رسیدن به خشنودی مشتری
منابـع انسانی: ایجاد زیرساخت‎های پایدار در جهت شکوفایی سرمایه‎ های انسانی سازمان و تحقق سازمانی
صاحبان سهام: ایجاد ارزش افزوده پایدار از طریق توسعه فراگیر
جامعه: تعهد به اخلاق حرفه‎ای و اجتماعی جهت ایفای هرچه بهتر نقش شهروندی
آرمان مشترک: عزم راسخ و انسجام ارکان سازمانی جهت قرار گرفتن در راه سازمان‎های کلاس جهانی و ایفای نقش رهبری در خدمات بازرسی

 

مهندسی بازرسی و صنعتی ایران | چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چگونه می توانیم کمک کنیم ؟

برای اطلاع از اینکه خدمات ما چگونه می تواند به شما کمک کند و یا برای دریافت مشاوره و قیمت ، با ما در ارتباط باشید.