به I.E.I خوش آمدید

پرداخت سود سهام – مرحله سوم

1400/04/2816 : 1
پرداخت سود سهام – مرحله سوم

پرداخت سود سهام – مرحله سوم

پرداخت سود سهام – مرحله سوم

سود سهام بین 150.001 تا 400.000 سهم و نیز بخشی از جاماندگان دو مرحله قبل پایان تیر ماه واریز خواهد شد.

سهامدارانی که هنوز شماره شبای بانکی خود را طبق اطلاعیه مندرج در سامانه کدال به دبیر خانه شرکت ارسال ننموده اند، هرچه سریع تر اقدام نمایند.