به I.E.I خوش آمدید

انتصاب رئیس قراردادها و بازاریابی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1403/03/27
انتصاب رئیس قراردادها و بازاریابی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

انتصاب رئیس قراردادها و بازاریابی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

آقای سجاد بایراملو رئیس قراردادها و بازاریابی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شد.

با صدور حکمی آقای سجاد بایراملو  به عنوان رئیس قرادادها و بازاریابی منصوب و طی مراسمی حکم ایشان توسط دکتر محمدی معاونت مالی و اداری شرکت اهدا گردید. 


در متن حکم صادره از سوی سرپرست شرکت آماده است:

«نظر به سوابق و تجربيات جنابعالي به موجب اين حکم از تاريخ 19/03/1403 به سمت " رئيس امور قراردادها و بازاريابي " با حفظ سمت سرپرست بازرسي محصول منصوب مي گرديد ، اميداست با بهره گيري از تمامي امکانات و نيروي انساني در اختيار و با تعامل و همکاري با ساير مديران و روساي واحد هاي ستادي و صف ، موفق و مويد باشيد .