به I.E.I خوش آمدید

معارفه معاون مالی و اداری ، مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی

1402/12/14
معارفه معاون مالی و اداری ، مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی

معارفه معاون مالی و اداری ، مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی

برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونت مالی و اداری و مدیران مالی و حسابرسی داخلی در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

 درجلسه مورخ 14 اسفندماه 1402 که با حضور مدیر عامل و مدیران و روسای  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران برگزار شد، طی احکامی توسط جناب آقای مهندس خورسند مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و به پیشنهاد مدیرعامل محترم سرمایه گذاری فرهنگیان،  آقا دکتر محسن محمدی به سمت معاون مالی و اداری ، آقای محمدحسین آل علی به سمت مدیر مالی و آقای مهدی تشکری خبازان به سمت مدیر حسابرسی داخلی شرکت منصوب گردیدند.

همچنین از زحمات دکتر مهدی قوی فکر مدیر مالی و سرکارخانم بختیاران مدیر حسابرسی داخلی  نیز در طول دوره تصدی ایشان تشکر و قدردانی به عمل آمد.