به I.E.I خوش آمدید

افتتاح مرز پرویزخان شعبه کرمانشاه I.E.I

1402/09/10
افتتاح مرز پرویزخان شعبه کرمانشاه I.E.I

افتتاح مرز پرویزخان شعبه کرمانشاه I.E.I

افتتاح مرز پرویزخان شعبه کرمانشاه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران بابت آغاز به کار تصدی گری شرکت در حوزه صادرات و واردات کالا

پروژه تصدی گری در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران مورخ نهم آذرماه 1402 در مرز پرویز خان و با حضور مدیران ارشد شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و کارکنان منطقه مرزی پرویزخان، نمایندگان اداره استاندارد کرمانشاه و قصر شیرین، بخشدار مرکزی، مسئولین گمرک، ریاست پایانه مرزی پرویزخان و نیروهای عالی رتبه نظامی منطقه افتتاح گردید و مدیرعامل  و متولیان امر  در خصوص رسالت این پروژه و اجرای صحیح و بی نقص آن سخنرانی نمودند.
همچنین مقرر گردید علاوه پروژه تصدی گری صادرات و واردات کالا،  در چارچوب انعقاد  قراردادی جدید،  پروژه تعیین ماهیت کالا و بازرسی کلیه واحدهای تولیدی در سطح استان کرمانشاه که بالغ بر ۷۰۰۰ واحد فعال می باشد نیز با توجه به اعتبار و سبقه IEI ، به این شرکت واگذار گردد.