به I.E.I خوش آمدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

1402/09/07
آگهی دعوت  به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام) به شماره ثبت 194167 و شناسه ملی 10102360780

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام ) دعوت مي شود  تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام  كه راس ساعت  09:00  روز دوشنبه مورخ 1402/09/27در محل تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از ونک خیابان عطار، پلاک10، طبق منفی یک تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

 

دستور جلسه :

1-استماع گزارش فعالیت هیئت ‌مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31

2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1402/06/31

3-بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به 1401/06/31و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

4-تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/06/31

5-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت

6-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره شرکت

7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

8-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد

مشاهده آنلاین جلسه

موقعیت مکانی محل برگزاری

آگهی روزنامه رسمی :