انعقاد قرارداد تصدی گری در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در استان کرمانشاه

1402/08/0817 : 19
انعقاد قرارداد تصدی گری در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در استان کرمانشاه

انعقاد قرارداد تصدی گری در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در استان کرمانشاه

انعقاد قرارداد تصدی گری در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در استان کرمانشاه فی مابین شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه

عقد قرارداد امور تصدی گری در حوزه ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در سطح استان کرمانشاه فی مابین شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه در ۶ مرز پرویزخان (شهر قصر شیرین)، خسروی (شهر قصر شیرین)، سومار(شهر سومار)، شوشمی (شهرپاوه)، شیخ صله (شهرثلاث بابا جانی) و تیله کوه (شهرسرپل ذهاب)با رعایت کامل قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و سایر قوانین و مقررات جاری کشور.