تمدید و اخذ گواهینامه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

1402/08/0610 : 27
تمدید و اخذ گواهینامه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

تمدید و اخذ گواهینامه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

اخذ تاییدصلاحیت بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی / دامنه های جوش و آزمونهای غیر مخرب و مخازن تحت فشار / دامنه جرثقیل و لیفتراک

به حول و قوه الهی و تلاش مجدانه کلیه همکاران و مدیران شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران I.E.I ،  این شرکت موفق به اخذ تایید صلاحیت بازرسی نوع الف بر اساس استاندارد ایزو-آی ای سی 17020 در دامنه بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی معتبر تا تاریخ مهرماه 1403 و دامنه های جرثقیل و لیفتراک، جوش و آزمونهای غیر مخرب و مخازن تحت فشار معتبر تا تاریخ مهرماه 1405 بعد از ده ماه تعلیق از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)  ، گردید.

امید است با داشتن گواهینامه های فوق و تلاش کلیه همکاران، موفق به اخذ پروژه های عظیم ملی و حضور چشمگیر در صنعت کشور باشیم.