به I.E.I خوش آمدید

انعقاد قرارداد تصدي گري در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتي در استان کرمانشاه

1402/08/08
انعقاد قرارداد تصدي گري در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتي در استان کرمانشاه

انعقاد قرارداد تصدي گري در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتي در استان کرمانشاه

انعقاد قرارداد تصدي گري در حوزه صادرات و واردات کالا و محصولات نفتي در استان کرمانشاه

عقد قرارداد امور تصدي گري در حوزه ارزيابي کيفيت کالاهاي صادراتي و وارداتي در سطح استان کرمانشاه في مابين شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه در 6 مرز پرويزخان (شهر قصر شيرين)، خسروي (شهر قصر شيرين)، سومار(شهر سومار)، شوشمي (شهرپاوه)، شيخ صله (شهرثلاث بابا جاني) و تيله کوه (شهرسرپل ذهاب)با رعايت کامل قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد و ساير قوانين و مقررات جاري کشور.