به I.E.I خوش آمدید

معرفی سرپرست شرکت IEI

1401/12/10
معرفی سرپرست شرکت IEI

معرفی سرپرست شرکت IEI

انتصاب دکتر منصوری به عنوان سرپرست شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

روز گذشته طی مراسمی جناب آقای دکتر منصوری توسط جناب آقای دکتر فتحی نیا معاون محترم امور شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان بعنوان سرپرست شرکت معرفی گردیدند. این مراسم با حضور هیئت همراه از صندوق و نیز مدیران شرکت در محل سالن کنفرانس دفتر مرکزی برگزار گردید.در جلسه از زحمات جناب آقای مهندس خاتمی مدیر عامل اسبق تقدیر و تشکر بعمل آمد.آقای دکتر فتحی نیا ابراز امیدواری نمودند با عنایت به سوابق ارزنده مدیریتی آقای دکتر منصوری و با اتکا به اعتبار شرکت و توانمندی نیروی انسانی آن و به لطف الهی شاهد رشد و توسعه کسب وکار شرکت گردیم.