به I.E.I خوش آمدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

1401/10/15
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام) به شماره ثبت 194167 و شناسه ملی 10102360780

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام ) دعوت مي شود  تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام  كه راس ساعت  10:00  روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در محل مرکز همایش ها ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی ، میدان شهدای  دانشجو ، خیابان نهم، پلاک 6 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانید .

 

دستور جلسه :

 • استماع گزارش فعالیت هیئت  ‌مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/06/31.
 • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده  سال مالی منتهی به 1401/06/31.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی  ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به 1401/06/31و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 • تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و  علی البدل برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 .
 • تعیین اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت .
 • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت .
 • تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره شرکت .
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت .
 • سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

مشاهده آنلاین جلسه

موقعیت مکانی محل برگزاری

آگهی روزنامه رسمی :