به I.E.I خوش آمدید

مجمع فوق العاده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1401/08/14
مجمع فوق العاده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

مجمع فوق العاده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

مجمع فوق العاده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

به اطلاع می رساند : 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  به شرح اطلاعات ذیل برگزار می گردد


دستور جلسه : ﺻﻼحﺑﺮﺧﻰازﻣﻔﺎدﻣﻮﺿﻮعﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺮﻛﺖدراﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

محل برگزاری : تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نبش خیابان جام جم، ساختمان سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان شماره2، طبقه 3، سالن دکتر وفا غفاریان

تاریخ برگزاری : 23 آبان 1401

ساعت برگزاری : ساعت 11:00 

مسیر اتوبوس تندرو : خط شماره 7، ایستگاه خبرنگاران

موقعیت مکانی محل برگزاری

 

تصویر آگهی در روزنامه اطلاعات نیز به شرح تصویر ذیل می باشد