به I.E.I خوش آمدید

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران منتهی به شهریور 1400 برگزار شد

1400/10/27
مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران منتهی به شهریور 1400 برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران منتهی به شهریور 1400 برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران منتهی به شهریور 1400 برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران منتهی به شهریور 1400روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 از ساعت 10 تا 12 ، در سالن دکتر وفا غفاریان واقع در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد . 
در این جلسه که بصورت آنلاین از کانال آپارات نیز پخش می شد ، با حضور بیش از 85% سهامداران تشکیل شد.در ابتدا بازرس قانونی به ارائه گزارش و سوالات خود پرداخت . سپس جناب آقای جواهری مدیر مالی شرکت IEI توضیحاتی از وضعیت مالی شرکت در سالهای گذشته و نیز سال مالی منتهی به شهریور 1400 ارائه کرد . در پایان جناب آقای مهندس خاتمی مدیرعامل شرکت به شرح گزارش هیئت مدیره به مجمع پرداخت و در خصوص برنامه های آینده شرکت به سهامداران مطالبی بیان کرد .  

اهم برنامه های آتی که در جهت افزایش درآمد و سود طرح ریزی شده است
 به قرار زیر است : 
-    افزایش سرمایه تا 300 میلیارد ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی
-    افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی زمین و ساختمان های شرکت 
-    ادغام شرکت بازرسی مهندسی ایران ( شرکت فرعی) در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (شرکت اصلی ) در جهت کاهش هزینه های سربار
-    تدوین برنامه های راهبردی(استراتژیک)
-    جذب و نگهداشت نیروهای کاردان و خبره جهت توسعه فعالیت ها همراه توسعه و آموزش و چابک سازی
-    توسعه برند IEI همراه گسترش فعالیت ها از طریق تقویت و توسعه بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها و ...
-    بهبود فرآیند محاسبات تعیین قیمت پیشنهادی بر اساس تجزیه و تحلیل پروژه های خاتمه یافته ، بازار و پیش بینی شاخص های اقتصادی و بازبینی سیستم قیمت تمام شده
-    خرید تجهیزات مدرن بازرسی جهت ایجاد مزیت نسی
همچنین در این جلسه مقرر شد مبلغ 150 ریال به عنوان سود تقسیمی درنظر گرفته شود و از سهامداران عمده خواسته شد این مبلغ برداشت نشود و در شرکت صرف امور توسعه ای گردد .