به I.E.I خوش آمدید

مدیریت

مدیریت

احسان خاتمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
khatami@iei-co.com

   

محمدتقی جوینده

نائب رئیس هیئت مدیره
jouyandeh@iei-co.com

     

محسن علیزاده صحرائی

قائم مقام مدیر عامل
alizadeh@iei-co.com

          

بیژن جواهری

مدیر مالی
javaheri@iei-co.com

   

احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات
asri@iei-co.com

  

ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی
shahroodi@iei-co.com

    

مهناز اسدی

سرپرست قراردادها و بازاریابی
assadi@iei-co.com

   

رسول شاه نعمت الهی

مدیر شعبه آلمان
germany@iei-co.com

           

حسین غازیان

مدیر شعبه ترکیه
turkey@iei-co.com

   

مهدی دارایی

مدیر شعبه چین
china@iei-co.com

       

آبتین مهرآیین فرد

مدیر شعبه ژاپن
japan@iei-co.com

      

محمدعلی عطاری فرد

مدیر شعبه دبی
dubai@iei-co.com

        

مصطفی خان محمدی

مدیر حسابرسی داخلی
khanmohammadi@iei-co.com

     

محمدمهدی جمالی

سرپرست خدمات فنی
jamali@iei-co.com