نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

 • ارائه مشاوره و بازرسی فنی حین ساخت، قبل از حمل و بارگیری برای تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 • بازرسی و نظارت بر انجام پروژه‎های نفت، گاز و پتروشیمی

 • بازرسی فنی تجهیزات حفاری و سرچاهی

 • بازرسی فنی و بررسی پوشش خطوط لوله و پیگ رانی خطوط لوله

 • کنترل کیفی محصولات پتروشیمی

 • بازرسی تجهیزات مورد نیاز ایستگاه‎های تقویت فشار گاز

 • بازرسی فنی ایستگاه‎های توزیع گاز فشرده طبیعی ( CNG-Station )

 • بازرسی فنی مواد اولیه مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 • بازرسی فنی تجهیزات اکتشاف منابع نفت و گاز

 • بازرسی حین سرویس تجهیزات پالایشگاهی، نیروگاهی و پتروشیمی

 • بازرسی در حین تعمیرات اساسی واحدهای مجتمع‎های پتروشیمی و پالایشگاهی

 • بازرسی دوره ای دستگاه ها پس از نصب

 • تصدیق قیمت پروفرماکنترل خوردگی و روش‎های جلوگیری از خوردگی

 • بازرسی پروژه‎های Onshore و Offshore

دانلود فایل مربوطه