بازرسی تجهیزات بادی شهربازی

بازرسی تجهیزات بادی شهربازی

بازرسی تجهیزات بادی شهربازی

در سالهای گذشته عدم رعایت نکات ایمنی و کم توجهی برخی از سازندگان ، واردکنندگان و بهره برداران در وسایل تفریحی ، سبب بروز اتفاقات ناگواری بوده است. بر این اساس از ابتدای دهه نود بخش بازرسی تجهیزات شهربازی فعالیت خود را در راستای ایمن سازی مراکز تفریحی آغاز نموده و پس از ابلاغ رسمی سازمان ملی استاندارد ایران و الزامی بودن استاندارد سازی مراکز تفریحی ، به طور وسیعی در حال گسترش است

در این میان شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI نیز جهت هماهنگی هرچه بیشتر با سازمان ملی استاندارد ایران چندی است با اخذ مجوزهای لازم توانسته است فعالیت خود را در این زمینه هرچه بیشتر گسترش دهد.

اهداف اصلی بازرسی فنی وسایل تفریحی شهربازی ( تجهیزات بادی):

 • شناسایی موارد معیوب جهت پیشگیری از بروز نقص فنی و صدمات جانی و مالی
 • کشف مسیرهای منجر به ایجاد نقص فنی
 • جستجو نواقص فنی به محض وقوع
 • نشان دادن وضعیت عملکرد وسایل تفریحی
 • تهیه گزارشات جهت ارزیابی وسایل تفریحی و اپراتورها
 • تصدیق توانایی وسایل تفریحی در ارائه مطلوب خدمات
 • تهیه سوابق واطلاعات لازم به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت مطالعه و رفع نقاط ضعف

انواع بازرسی ها در تجهیزات تفریحی:

 • بازرسی حین ساخت
 • بازرسی حین نصب و قبل بهره برداری
 • بازرسی حین بهره برداری (ادواری)
 • بازرسی تجهیزات مرتبط در مبدا و مقصد