بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور

بازرسی فنی آسانسور

با رشد ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه اداری ، تجاری و مسکونی اهمیت بازرسی آسانسور به عنوان یکی از پرکاربردترین اجزای ساختمان  بیش از پیش احساس می گردد و سالانه از بسیاری از خسارات جانی و مالی ناشی از عدم استانداردسازی آسانسورها جلوگیری می گردد. بازرسی آسانسور طبق استانداردهای ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا) جهت ایمنی و سلامت انواع آسانسورها الزامی می باشد.

در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران نیز جهت حفظ جان و مال کاربران این وسیله پرکاربرد در زندگی روزمره، رعایت استانداردهای مرتبط را اجباری دانسته است.

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) با ورود به حوزه ی تخصصی بازرسی فنی آسانسور، سعی در اجرای دقیق قوانین تبیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران توسط کارشناسان خبره خود را دارد.

خدمات بازرسی آسانسور شامل بازرسی تخصصی بخش های الکتریکی، مکانیکی و هیدرولیکی می باشد که در دو بخش ذیل فعالیت می نماید :

  • بازرسی فنی ادواری آسانسور
  • بازرسی فنی پروژه های مستقل و خصوصی

همچنین شرکت IEI با در اختیار داشتن بازرسان متخصص در زمینه بازرسی فنی آسانسور، امکان برگزاری دوره های آموزشی بر اساس استانداردهای مرجع و توانایی تربیت کارشناسان متخصص در این حوزه را دارا می باشد.

آدرس ایمیل : elevator@iei-co.com
شماره تماس : 88778892 شماره داخلی217(مدیر فنی)  ، 224 (هماهنگ کننده) و 225  (بازرس)
شماره واتس آپ : 09100917851

 

فرم های مرتبط با بازرسی آسانسور :