بازرسی خودرو

بازرسی خودرو

بازرسی فنی خودرو

صنعت خودرو با بهره گیری از دستاوردها و فناوری صنایع مختلف، به عنوان یکی از شاخه های مهم توسعه صنعتی هر کشور قلمداد شده و جهانی شدن آن مستلزم بهبود کیفیت تولیدات  می­باشد. همچنین بازرسی قطعات خودرو از جمله مهم ترین و کلیدی ترین امور در صنعت خودروسازی به حساب می آید. از جمله بازرسی هایی که در بخش بازرسی قطعات خودرو انجام می شود.بازرسی محصولات تولیدی و تطابق آن با استانداردهای بین المللی در گروه صنایع خودرو و همچنین قطعات مصرفی درخدمات پس ازفروش طی مراحل فرآیندساخت وتولید می باشد.                 

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) در بخش بازرسی فنی و مهندسی خودرو و قطعات وابسته با بهره گیری از کارشناسان مجرب خود درامر بازرسی صنعت خودروسازی کشور ، آماده ارائه خدمات ذیل می باشد:

  • بازرسی قطعات خودرو :
  • بازرسی کالای وارداتی
  • بازرسی حین فرایند
  • صحه گذاری محصول نهایی بر اساس استانداردها

مزایا و اهداف بازرسی در این زمینه :

  • پیشگیری از وقوع حوادث  و آسیب  سرنشینان
  • حفظ و توسعه بازارهای داخلی و حضور در بازارهای بین المللی