بازرسی صنایع ذوب آهن و فولاد

بازرسی صنایع ذوب آهن و فولاد

بازرسی قبل از حمل تجهیزات و مواد اولیه 
کنترل کیفی وکمی تجهیزات و ماشین آلات 
بازرسی تجهیزات  مشعل کوره های خط تولید