بازرسی مخازن و جایگاه های CNG

بازرسی مخازن و جایگاه های CNG

بازرسی مخازن و جایگاه های  CNG

Compressed Natural Gas سوختی که عمدتاً به عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و گاز مایع به دلیل آلودگی کمتر و ایمنی بیشتر در هنگام نشت به کار می رود.

مخازن CNG خودرو یکی ازاجزای اصلی سیستم سوخت رسانی گازی است که سوخت گاز در آن ذخیره می شود. ناوگان حمل و نقل زمینی کشور ما در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ناوگانهای مصرف کننده سوخت گاز طبیعی فشرده  (CNG) در دنیا می باشد. لذا کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز که در سطح خیابان ها در حال تردد هستند از اهمیت شایانی جهت حفظ امنیت جامعه برخوردار است.  اهمیت مخازن CNG به دلیل  خطرات ناشی از ترکیدگی، نشتی و... بسیار بالا رفته است به همین میزان درجه ارزش بازرسی فنی مخازن توسط نیرو های متخصص نیز افزایش یافته است.

 بازرسی فنی تجهیزات جایگاه های CNG شامل بازرسی سیستم های فشرده سازی، توزیع کننده ، حریم های ایمنی و... می باشد

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI)  با ورود به این حوزه در سه بخش ذیل فعالیت می نماید:

  • بازرسی نصب مخازن در جایگاه های عرضه سوخت CNG
  • بازرسی تجهیزات CNG نصب بر روی خودرو های گازسوز
  • بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

هدف از اجرای بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز ایجاد محیط زیست عاری از آلودگی های ناشی از فرآیند احتراق در خودروها و ایجاد محیطی امن از نظر بروز حوادث خودروهای گاز سوز که در حال حاضر تهدیدی جدی برای امنیت جانی راننده و مسافرین در سطح شهر می باشد. بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG) شامل بازرسی مخزن ذخیره، شیر مخزن، PRD  و... می باشد.

علاوه بر فعالیت تخصصی در رابطه با مخازن CNG، جهت بازرسی تمامی مخازن بدون درز جوش مانند مخازن اکسیژن ، مخازن نیتروژن و ... نیز دارای کارشناسان متخصص و مجرب می باشد.

همچنین امکان آموزش تخصصی در سطوح مقدماتی و پیشرفت نیز در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران فراهم شده است.