قهرمانی تیم فوتسال I.E.I

1402/08/209 : 49
قهرمانی تیم فوتسال I.E.I

قهرمانی تیم فوتسال I.E.I

جام کیفیت 1402 در دستان کارشناسان خبره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

مسابقات جام کیفیت که به مناسبت هفته استاندارد با هدف افزایش همدلی و همبستگی میان مدیران صنعت بازرسی برگزار شده بود با قهرمانی تیم فوتسال  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  به کار خود پایان داد.