به I.E.I خوش آمدید

عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات

1401/04/1113 : 31
عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات

عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات

مصاحبه دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد

مصاحبه دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ، در خصوص " عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات " در برنامه " صف اول " شبکه خبر

لینک مصاحبه