به I.E.I خوش آمدید

روز صنعت و معدن

1401/04/0818 : 34
روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن

تبریک روز صنعت و معدن از طرف شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران روز صنعت و معدن را به تلاشگران این عرصه تبریک میگوید.