به I.E.I خوش آمدید

حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

1401/03/0111 : 5
حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در  اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در  اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 

حضور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در 
اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 


محل برگزاری : سالن اجلاس سران 


زمان برگزاری : شنبه ۳۱ اردیبهشت لغایت سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱