خوردگی پدیده اصلی تخریب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد که تجهیزات و خطوط لوله فرایندی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مراحل طراحی، متریال های ساخت مناسب برای هر تجهیز توسط شرکت طراح انتخاب می شوند تا با شرایط فرایندی سازگاری داشته باشد. اما باید توجه داشت علیرغم این انتخاب ها، عموما خوردگی به صورت عمومی یا یکنواخت و یا به صورت موضعی در دوره بهره برداری اتفاق می افتد و در بعضی موارد به علت بالا بودن نرخ خوردگی، منجر به بروز حوادث ناگوار شده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی تعیین متریال و ضخامت تجهیزات، نرخ خوردگی می باشد که متاسفانه فقدان یک مرجع معتبر داخلی که بتواند مانند موسسه انستیتو نفت آمریکا (API) وضعیت خرابی در مجتمع ها را گرد آوری و ارزیابی نماید، موجب شده است در طراحی ها نرخ خرابی واقعی متناسب با شرایط کشور مورد استفاده قرار نگیرد و از این جنبه، هزینه های هنگفتی به صنایع نفتی کشور تحمیل شود. در این راستا، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ایجاد یک پایگاه بومی مرجع خوردگی در کشور را به عنوان یک وظیفه ملی تلقی نموده و اقدام به تهیه سامانه نرم افزاری مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات و یکپارچگی دارائیهای فیزیکی نمود. این سامانه که در هر دو بخش فنی و نرم افزاری مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی تهیه شده است، با پردازش اطلاعات گرد آوری شده و انجام محاسبات دقیق نرخ خرابی، به کاربر این امکان را می دهد تا ضمن دسترسی سریع و بموقع به داده ها و اطلاعات مورد نیاز بتواند از وقوع توقفات تولید پیش بینی نشده جلوگیری نموده و عدم نفع تولید را کاهش دهد. با رایزنی های صورت گرفته، به زودی این سامانه نرم افزاری در اکثر مجتمع های نفتی و پتروشیمیایی نصب خواهد شد و پس از ورود داده های سوابق ضخامت سنجی هر مجتمع به سامانه و حصول نتایج خوردگی، در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که از اطلاعات این سامانه به عنوان اولین پایگاه مرجع خوردگی در کشور استفاده می شود.