شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، شما را به بازدید از غرفه ی این شرکت درهفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی از تاریخ 19 الی 23 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 7 غرفه 4 دعوت می نماید