دفتر مرکزی

IEI Co. > دفتر مرکزی

 

آدرس : تهران، خيابان وليعصر، بلوار اسفنديار، شماره 54
کد پستی : 1968653683
تلفن : 88778892 21 98+
نمابر :88772300 21 98+
تلكس : IEI IR212210
پست الکترونيکی : info[at]iei-co[dot]com
آدرس الکترونيکی : www.iei-co[dot]com