دفتر مرکزی

IEI Co. > دفتر مرکزی

 

دفتر مركزی شركت در تهران ضمن اعلام كنترل، نظارت و هماهنگی فيمابين شعب، وظيفه دريافت كار بازرسی و ارجاع آن به شعب مربوطه در سراسر جهان را عهده‌دار می‌باشد. به علت افزايش حجم كار بازرسی در داخل كشور و تفكيك وظايف واحدها، نسبت به افتتاح شعبه ايران اقدام گرديده تا مستقلاً‌ در خصوص بازرسی كالاها به استثناء پروژه‌ها در چارچوب شرح وظايف محوله انجام وظيفه نمايد.

آدرس : تهران، خيابان وليعصر، بلوار اسفنديار، شماره 54
کد پستی : 1968653681
تلفن : 88778892 , 59-88651757
نمابر : 88772300
تلكس : IEI IR212210
پست الکترونيکی : info[at]iei-co.com
آدرس الکترونيکی : www.iei-co.com

Contact Us

[contact-form-7 id=”9″ title=”Contact form”]