• انجام بازرسي فني و تائيد نوع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ساخت داخل و وارداتي نظیر:     بیل مکانیکی     لودر     گریدر     غلطک     و …

  • انجام بازرسي فني و تائيد نوع ماشین آلات خاص راهسازی و کشاورزی شامل:     تراکتور     کمباین        و …

  • انجام کلیه امور مربوط به تطابق (COP)