• بازرسی حین ساخت و قبل از حمل تجهیزات مربوط به انواع نیروگاه های حرارتی، آبی و گازی و همچنین سایر منابع تولید برق مانند نیروگاه های بادی، خورشیدی و … که عبارتند از:

  • انواع دیزل ها

  • انواع موتورها و ژنراتورها

  • سیستمهای سوئیچینگ و تجهیزات سوئیچ یارد، سیستمهای ابزار دقیق و کنترلی، سیستمهای کنترل دیسپاچینگ و شبکه، تجهیزات پست ها، توزیع و قدرت، UPS ها، تابلوهای توزیع و قدرت

  • بویلرها، خنک کننده ها و سیستم تجهیزات شامل اطفاء حریق، پمپ های آبرسانی، مخازن تحت فشار، کولینگ تاورها و تأسیسات مربوطه

  • سیستم تأمین سوخت مخازن

  • سازههای فولادی و زیرساخت

  • برج های انتقال نیرو

  • قطعات یدکی و راه اندازی نیروگاهی