بازرسی برمبنای ریسک از اوایل دهه 90 جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک توسعه یافت. بازرسی بر مبنای ریسک مطابق با استاندارد های API580 , API581 ، DNV-RP-G01 یک روش نوین در مدیریت ریسک تجهیزات ثابت بوده و از ارزیابیِ ریسک، به منظور برنامه ­ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می­کند. در این روش بر خلاف روش های سنتیِ بازرسی، فاصله زمانیِ ثابتی تعریف نمی­گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسیِ مشخصی تعیین می­شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می­توان امکانات و توانمندی­های بازرسی را بر روی دستگاه­ هایی با ریسک بالاتر متمرکز کرد. از این رو با اجرای این روش علاوه بر متمرکز شدن فعالیت های بازرسی بر تجهیزات با ریسک بالا شاهد صرفه جویی در زمان و هزینه نیز خواهیم بود.  RBI می­تواند به صورت کمی ،کیفی یا ترکیبی از هر دو روش ارزیابی ارائه شود. بطور خلاصه در روش RBI میزان احتمال و پیامد از کارافتادگی تجهیزات محاسبه شده و از ضرب این دو فاکتور میزان ریسک بدست می­ آید، در نهایت براساس اندازه ریسک بدست آمده، برنامه بازرسی (Inspection Plan) برای آنها تعریف می­شود. RISK = PROBABILITY OF FAILURE (POF) ×CONSEQUENC FAILURE (COF) به طور کلی مزایای استفاده از این روش عبارتند از:
  • کاهش احتمال از دست دادن سیال )کاهش نشتی(
  • کاهش هزینه های بازرسی از طریق تعیین تکنیک های بازرسی مناسب و افزایش دوره بازرسی تجهیزات
  • افزایش قابلیت اعتماد و در دسترس بودن مجتمع
  • انطباق قانونی با سیاست های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • کاهش تعمیرات نگهداشت برنامه ریزی نشده
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) با در اختیار داشتن نرم افزار تخصصی RBI و افتخار داشتن بیش از چندین تجربه موفق در انجام پروژه­ های بازرسی برمبنای ریسک و اولین اجرا کننده پروژه RBI (ارزیابی کمی) در صنایع نیروگاهی کشور ، آماده ارائه بهترین خدمات اجرایی و مشاوره­ای در اين زمينه مي باشد.