شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) به عنوان قدیمی ترین شرکت بازرسی فنی ایران با بیش از 30 سال سابقه خدمات بازرسی کالا همواره آماده ارائه خدمات بازرسی کالا به شرح زیر می باشد.

  • بازرسی کمی و کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی جهت حصول اطمینان از مطابقت کالا و تجهیزات خریداری شده بامشخصات فنی سفارش داده شده
  • نظارت بر انجام آزمایشات کیفی مطابق با استانداردهای بین المللی
  • انجام بازرسی های حین ساخت ، قبل از حمل ، نظارت بر بارگیری و صدور گواهینامه بین المللی بازرسی
  • نظارت بر نمونهگیری و انجام آزمون
  • تعیین خسارت وارده بر کالاهای وارداتی
  • تعیین ارزش واقعی پیش فاکتورهای اخذ شده جهت بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
  • ارائه خدمات مشاوره جهت صادرات و واردات انواع کالا